ANKARA ARICILIK

Arıcılık hakkında genel bilgiler…

web tasarım : www.saha bilgisayar.net
Copyright            Ankara arıcılık

Arı ve bal arısı ırkları                                

Arıların ekolojik sisteme katkıları çok fazladır. Çiçeklerin döllenmesi, erkek ve dişi çiçek organlarında arıların  gerçekleştirdikleri polen taşıma konusundaki katkıları sayesinde olmaktadır. Öyle ki arıların dölleme işlemine ihtiyaç duymayan bitki sayısı son derece sınırlıdır. Araştırmalara göre dünyada gıda maddelerinin %90'ı 82 çeşit bitkiden elde edilir ve bunların %77'si arılar tarafından döllenmeye muhtaçtır.. 1. Esmer, 2. Sarı, 3. Hindistan Arı Irkları olarak sınıflandırılabilir. 1.Esmer Arı Irkları a)Kafkas arı ırkı (Apis mellifera caucasica) b)Korniol arı ırkı (Apis mellifera carnica) 2. Sarı Arı Irkları a)İtalyan arı ırkı (Apis mellifera ligustica) b)Kıbrıs arı ırkı (Apis mellifera cypria) c)Mısır arı ırkı 3. Hindistan Arı Irkları a)Dev Arı (Apis dorsata) b)Küçük Tip Arı (Apis florea) c)Hint Arısı (Apis indica) Arı ırkları, hırçınlık, çalışkanlık, hastalıklara dayanıklılık gibi değişik özellikler gösterirler. Arı ırkları; büyüklük, renk, dil uzunluğu, vücudun kıl örtüsü, balmumu bezlerinin şekil ve büyüklüğü, kanat damar yapısı ve kanat büyüklüğü gibi; morfolojik özelliklerle birbirlerinden ayrılırlar. Bugüne kadar yapılan taksonomik çalışmalarda; Dünya'da 24 arı ırkı, kesin olarak tanımlanmıştır. Bunlardan bazıları, ekonomik öneme sahip olup; ekolojik şartların elverdiği her yerde yetiştirilirler. Ekonomik değer taşıyan arı ırkları içinde; İtalyan, Kafkas ve Karniyol ilk sıralarda yer alırlar. Bir Afrikalı alt tür olan; Apis mellifera scutellata, Güney Afrika’nın doğu ve güneyindeki bozkırlara aittir. Afrikalı arılar, Avrupalı arılarla, bir melez olan Afrikanize arı denen bir türü üretmek için çiftleştirildi. Bazen Afrikanize arıya, yüksek derecede kendisini koruma davranışından ötürü, "öldürücü arı" da denir…………                  

Arı yuvaları ve bal arısı kovan türleri

Arı yuvaları, arıcılıkta balarısı kolonilerinin beslenmesi ve bakımı için kullanılan arı kovanıdır. Eskiden arı yuvası olarak ,örme sepet ya da oyma kütük gibi malzemeden yapılmış kara kovan denilen kovanlar kullanılmaktaydı. Bu tür kara kovanlar, daha çok kestane ya da ıhlamur ağacından yapılır. Günümüzde bu tip arı kovalarının sayısı azalmıştır ve çoğunlukla standart ahşap kovanlar kullanılmaktadır. Standart kovanlarda malzemeler, birbirine uygun ve arıcının sürekli kontrol edebileceği şekilde yapılmaktadır. Kovanın üst kısmında açılabilen kapak yer alır. Kovan içinde temel petek takılan çerçeveler vardır. Arılar bu temel peteği kabartarak çerçevelerin üzerinde yaşarlar. Arıcı bu çerçeveleri dışarı çıkartarak koloninin ihtiyaçlarını kontrol eder ve bakımını yapar. Karakovanda ise arılar peteği rastgele kendileri örerler. Bu tip kovanlarda arılara bakım yapılamaz, sadece petekler kesilerek balı alınır ve zor bir kovan türüdür. Karakovanda koloni kendi kendine yetiştiği ve dışarıdan müdahale yapılamadığı için modern arıcılıkta pek fazla kullanılmazlar. Modern arıcılıkta Dadant ve Langstroth kovan tipleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca ahşap yerine, ısı yalıtımı sağlayan straphor malzemeden yapılan Langstroth kovanlarda giderek yaygınlaşmaktadır. Dadant kovanlar çiçeklenme dönemi uzun ve şiddetli kış yaşanan bölgelerde daha kullanışlı olmaktadır. Daha geniş olan gövdesi süzme bal üretimi için de uygundur. Yurdumuzda bu tür kovan kullanan sayısı yok denecek kadar azdır. Langstroth kovanlar çok kurak ve florası zayıf bölgelerde kullanılır. Seyyar arıcılıkta bu kovanlar tercih edilmektedir. Hem petekli hem de süzme bal üretimi için uygundur.En yaygın kullanılan kovan türüdür. Straphor kovanlar ısı yalıtımı sağlayıp koloni gelişimini hızlandırırlar. Arı hastalıklarıyla daha iyi mücadele edilir. Ahşap kovanlara göre daha hafif oldukları için seyyar arıcılıkta çok kullanışlıdırlar. Bal verimini iki kat arttırdığı için giderek kullanımı artmaktadır.Plastik esaslı olduğu için organik bal üretimine uygun değildir. Bu sebepten dolayı bazı arıcıların pek tercih ettiği tür kovan değildir…………

Arı ürünleri

İlk yapılan arıcılıkta üretimde esas olan bal üretimi iken, günümüzde ürün çeşitliliği artış göstermiştir.Arıcılar; bal üretiminin yanı sıra , polen, arı sütü, propolis, arı zehiri, bal mumu, ana arı larvası, erkek arı larvası gibi ürünleride üretmeye başlamışlardır. Bu ürünlerde bal ürünü gibi ticari değeri olan bir ürün haline gelmiştir.Dünya üzerindeki bazı ülkelerde bu üretilen ürünler alternatif tıp diye adlandırılan tedavilerde kullanılmaya başlanmıştır. Yurdumuzda bal üretimi birinci sıradaki yerini korumaktadır. Türkiye’nin bal üretimi dünya üzerinde küçümsenmiyecek bir sıradadır. Ülkemizde gezgin arıcılığın çoğunluğu teşkil etmesinden dolayı, diğer ürünlere pek ağırlık verilememektedir……….
Arı Kovan Kovan Arı Arı Ürünleri Arı Ürünleri
web tasarım : www.saha bilgisayar.net
Copyright            Ankara arıcılık
ANKARA ARICILIK

Arı ve bal arısı ırkları

Arıların ekolojik sisteme katkıları çok fazladır. Çiçeklerin döllenmesi, erkek ve dişi çiçek organlarında arıların  gerçekleştirdikleri polen taşıma konusundaki katkıları sayesinde olmaktadır. Öyle ki arıların dölleme işlemine ihtiyaç duymayan bitki sayısı son derece sınırlıdır. Araştırmalara göre dünyada gıda maddelerinin %90'ı 82 çeşit bitkiden elde edilir ve bunların %77'si arılar tarafından döllenmeye muhtaçtır.. 1. Esmer, 2. Sarı, 3. Hindistan Arı Irkları olarak sınıflandırılabilir. 1.Esmer Arı Irkları a)Kafkas arı ırkı (Apis mellifera caucasica) b)Korniol arı ırkı (Apis mellifera carnica) 2. Sarı Arı Irkları a)İtalyan arı ırkı (Apis mellifera ligustica) b)Kıbrıs arı ırkı (Apis mellifera cypria) c)Mısır arı ırkı 3. Hindistan Arı Irkları a)Dev Arı (Apis dorsata) b)Küçük Tip Arı (Apis florea) c)Hint Arısı (Apis indica) Arı ırkları, hırçınlık, çalışkanlık, hastalıklara dayanıklılık gibi değişik özellikler gösterirler. Arı ırkları; büyüklük, renk, dil uzunluğu, vücudun kıl örtüsü, balmumu bezlerinin şekil ve büyüklüğü, kanat damar yapısı ve kanat büyüklüğü gibi; morfolojik özelliklerle birbirlerinden ayrılırlar. Bugüne kadar yapılan taksonomik çalışmalarda; Dünya'da 24 arı ırkı, kesin olarak tanımlanmıştır. Bunlardan bazıları, ekonomik öneme sahip olup; ekolojik şartların elverdiği her yerde yetiştirilirler. Ekonomik değer taşıyan arı ırkları içinde; İtalyan, Kafkas ve Karniyol ilk sıralarda yer alırlar. Bir Afrikalı alt tür olan; Apis mellifera scutellata, Güney Afrika’nın doğu ve güneyindeki bozkırlara aittir. Afrikalı arılar, Avrupalı arılarla, bir melez olan Afrikanize arı denen bir türü üretmek için çiftleştirildi. Bazen Afrikanize arıya, yüksek derecede kendisini koruma davranışından ötürü, "öldürücü arı" da denir…………                  
Arı Arı

Arı yuvaları ve bal arısı kovan türleri

Arı yuvaları, arıcılıkta balarısı kolonilerinin beslenmesi ve bakımı için kullanılan arı kovanıdır. Eskiden arı yuvası olarak ,örme sepet ya da oyma kütük gibi malzemeden yapılmış kara kovan denilen kovanlar kullanılmaktaydı. Bu tür kara kovanlar, daha çok kestane ya da ıhlamur ağacından yapılır. Günümüzde bu tip arı kovalarının sayısı azalmıştır ve çoğunlukla standart ahşap kovanlar kullanılmaktadır. Standart kovanlarda malzemeler, birbirine uygun ve arıcının sürekli kontrol edebileceği şekilde yapılmaktadır. Kovanın üst kısmında açılabilen kapak yer alır. Kovan içinde temel petek takılan çerçeveler vardır. Arılar bu temel peteği kabartarak çerçevelerin üzerinde yaşarlar. Arıcı bu çerçeveleri dışarı çıkartarak koloninin ihtiyaçlarını kontrol eder ve bakımını yapar. Karakovanda ise arılar peteği rastgele kendileri örerler. Bu tip kovanlarda arılara bakım yapılamaz, sadece petekler kesilerek balı alınır ve zor bir kovan türüdür. Karakovanda koloni kendi kendine yetiştiği ve dışarıdan müdahale yapılamadığı için modern arıcılıkta pek fazla kullanılmazlar. Modern arıcılıkta Dadant ve Langstroth kovan tipleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca ahşap yerine, ısı yalıtımı sağlayan straphor malzemeden yapılan Langstroth kovanlarda giderek yaygınlaşmaktadır. Dadant kovanlar çiçeklenme dönemi uzun ve şiddetli kış yaşanan bölgelerde daha kullanışlı olmaktadır. Daha geniş olan gövdesi süzme bal üretimi için de uygundur. Yurdumuzda bu tür kovan kullanan sayısı yok denecek kadar azdır. Langstroth kovanlar çok kurak ve florası zayıf bölgelerde kullanılır. Seyyar arıcılıkta bu kovanlar tercih edilmektedir. Hem petekli hem de süzme bal üretimi için uygundur.En yaygın kullanılan kovan türüdür. Straphor kovanlar ısı yalıtımı sağlayıp koloni gelişimini hızlandırırlar. Arı hastalıklarıyla daha iyi mücadele edilir. Ahşap kovanlara göre daha hafif oldukları için seyyar arıcılıkta çok kullanışlıdırlar. Bal verimini iki kat arttırdığı için giderek kullanımı artmaktadır.Plastik esaslı olduğu için organik bal üretimine uygun değildir. Bu sebepten dolayı bazı arıcıların pek tercih ettiği tür kovan değildir…………

Arı ürünleri

İlk yapılan arıcılıkta üretimde esas olan bal üretimi iken, günümüzde ürün çeşitliliği artış göstermiştir.Arıcılar; bal üretiminin yanı sıra , polen, arı sütü, propolis, arı zehiri, bal mumu, ana arı larvası, erkek arı larvası gibi ürünleride üretmeye başlamışlardır. Bu ürünlerde bal ürünü gibi ticari değeri olan bir ürün haline gelmiştir.Dünya üzerindeki bazı ülkelerde bu üretilen ürünler alternatif tıp diye adlandırılan tedavilerde kullanılmaya başlanmıştır. Yurdumuzda bal üretimi birinci sıradaki yerini korumaktadır. Türkiye’nin bal üretimi dünya üzerinde küçümsenmiyecek bir sıradadır. Ülkemizde gezgin arıcılığın çoğunluğu teşkil etmesinden dolayı, diğer ürünlere pek ağırlık verilememektedir……….
Kovan Kovan Arı Ürünleri Arı Ürünleri
Arıcılık hakkında genel bilgiler…..